Admission Open 2018 | 2075 Intake For CLICK HERE TO REQUEST ADMISSION ONLINE

शुभ कार्य गर्दा गणेश को पुजा गरेर शुरु गर्नुपर्छ रे । त्यसैले यस्…

शुभ कार्य गर्दा गणेश को पुजा गरेर शुरु गर्नुपर्छ रे । त्यसैले यस्पालिको Faculty Refreshment Program को शुरुवात हाम्रो कलेजका ४ गणेशको तस्विर खिचेर शुरु गरियो।
( Ganesh Chataut, Ganesh Bhatta, Ganesh Bastola, and Ganesh Pandey)
हामि गणेशमय भयेका छौ।

Related Events