Admission Open 2018 | 2075 Intake For CLICK HERE TO REQUEST ADMISSION ONLINE

RECENT NEWS AND EVENTS

Martin Chautari
News and Events

Martin Chautari

Vacency for BSc CSIT students Martin Chautari Post box 13470, 27 Jeet Jung Marg Thapathali, Kathmandu, Nepal [Map]Email: chautari@mos.com.npTel: 4238050,

शुभ कार्य गर्दा गणेश को पुजा
News and Events

शुभ कार्य गर्दा गणेश को पुजा गरेर शुरु गर्नुपर्छ रे । त्यसैले यस्…

शुभ कार्य गर्दा गणेश को पुजा गरेर शुरु गर्नुपर्छ रे । त्यसैले यस्पालिको Faculty Refreshment Program को शुरुवात हाम्रो कलेजका